LÀM MÓNG TAY CHÂN & NỐI MI

MÓNG TAY

Móng tay thường

(Cắt da + sửa móng + Sơn mầu thường or sơn bóng)
 • 40 phút

  120.000VND

Móng tay Pháp

 • 40 phút

  180.000VND

Spa móng tay

 • 75 phút

  420.000VND

Móng tay với Memory Gelish

(Scrub + hand massage + manicure with nail polish)
 • 40 phút

  280.000VND

Móng tay với OPI gelish and lotion

 • 40 phút

  300.000VND

Móng tay Gelish Pháp

 • 40 phút

  330.000VND

Móng tay Luxury

 • 75 phút

  510.000VND

MÓNG CHÂN

Móng chân

(Cắt da + sửa móng + Chà da chết chân + Sơn mầu thường or sơn bóng)
 • 40 phút

  120.000VND

Móng chân Pháp

 • 40 phút

  180.000VND

Spa móng chân

(Feet Scrub + foot massage + pedicure with nail polish)
 • 75 phút

  420.000VND

Móng chân với Memory Gelish

 • 40 phút

  280.000VND

Móng chân với OPI gelish lotion

 • 40 phút

  300.000VND

Móng chân với Gelish Pháp

 • 40 phút

  330.000VND

Móng chân luxury

(Scrub + foot massage + pedicure with your choice OPI gel or Memory gel color)
 • 75 phút

  510.000VND

Dịch vụ bổ sung

Tẩy da chết

(với muối)
 • 15 phút

  150.000VND

Sửa móng

(Không sơn)
 • 15 phút

  90.000VND

Sơn mầu

(Móng tay hoặc móng chân)
 • 15 phút

  70.000VND

Sơn mầu Memory gel

(móng tay hoặc chân)
 • 15 phút

  180.000VND

Sơn mầu OPI gel

(móng tay hoặc chân)
 • 15 phút

  220.000VND

Phá móng gel cứng

 • 30 phút

  120.000VND

Phá móng gel thường

 • 15 phút

  30.000VND

Vẽ họa tiết trên móng

(Giá phụ thuộc vào độ khó hay dễ của họa tiết vẽ)
 • 10-60 phút

  10-150.000VND

Đính đá phụ kiện móng

(mỗi ngón)
 • 5-50.000VND

Đắp nhũ móng

(mỗi ngón)
 • 10.000VND

Cắt móng tay

(tay hoặc chân)
 • 30.000VND

GEL FULL SET

(cho móng tay)
 • 90-120 phút

  690.000VND

Dặm lại Gel full set

(Làm sạch, nối móng giả, sơn gel Memory/OPI)
 • 60 phút

  470.000VND

Bột nhúng móng giả

 • 90-120 phút

  800.000VND

NỐI LÔNG MI

Nối lông mi Classic

(1 mi thật nối 1 mi giả)
 • 60 phút

  700.000VND

Nối lông mi Volumme

(2D,3D,4D,5D,6D(1 mi thật 2,3,4,5,6 giả)
 • 60 phút

  300-600.000VND

Dặm lại mi đã nối

2D,3D,4D,5D,6D,..
 • 90-120 phút

  850.000VND

Tháo mi nối

 • 15 phút

  150.000VND
TOP