SỤC BỒN THUỐC BẮC VÀ MASSAGE

OPTION A: Sục bồn và full body massage

  • 90 phút

    530.000VND

OPTION B: Sục bồn với full body đá nóng massage

  • 120 phút

    790.000VND
TOP