Tẩy lông

 • Tẩy lông mặt

  490.000VND
 • Tẩy lông râu

  100.000VND
 • Tẩy lông nách

  100.000VND
 • Tẩy lông ngực

  290.000VND
 • Tẩy lông nửa tay

  240.000VND
 • Tẩy lông cả tay

  340.000VND
 • Tẩy lông chân

  440.000VND
 • Tẩy lông nửa chân

  280.000VND
 • Tẩy lông mày

  100.000VND
 • Tẩy lông trán

  100.000VND
 • Tẩy lông cằm

  150.000VND
 • Tẩy lông lưng

  510.000VND
 • Tẩy lông nửa lưng

  250.000VND
 • Tẩy lông bikini full

  420.000VND
 • Tẩy lông bikini line

  330.000VND
TOP