GÓI DỊCH VỤ

Mini package:

Tẩy da chết chân/ massage lưng vai
Massage mắt/ massage đầu
 • 90 phút

  900.000VND

Package A:

Relaxing body massage/Chăm sóc da mặt
Móng tay/Móng chân
 • 150 phút

  1.100.000VND

Pakage B:

Thai massage / Chăm sóc da mặt
Tẩy da chết chân
 • 150 phút

  1.100.000VND

Summer Refresh package:

Tẩy da chết, đắp ủ toàn thân
Relaxing body massage / Bôi dưỡng thể / Chăm sóc da mặt
 • 200 phút

  1.800.000VND

Travelling package:

Massage tre / Chăm sóc da mặt
Ấn huyệt chân
 • 150 phút

  1.300.000VND

Orchids’s Package

Tẩy da chết toàn thân / massage đá muối Hymalaya
Chăm sóc da mặt bài Collagen / Đắp ủ paraffin tay, chân
 • 200 phút

  2.300.000VND
TOP