MASSAGE TAY CHÂN

Massage chân thư giãn, ấn huyệt

 • 30 phút

  170.000VND
 • 60 phút

  320.000VND

Massage chân với đá nóng

 • 30 phút

  200.000VND
 • 60 phút

  390.000VND

Masage tay và đầu

 • 30 phút

  180.000VND
 • 60 phút

  380.000VND

Chăm sóc da tay

(Tẩy da chết, massage tay, đắp parafin mask)
 • 75 phút

  390.000VND

Chăm sóc da chân

 • 75 phút

  460.000VND
(Tẩy da chết, massage chân, prafin mask)
TOP